OPGELET : de grafieken in onderliggende pagina's gebruiken Flash technologie.
U zal dit moeten activeren om de cijfers te kunnen raadplegen.


Nieuwe inschrijvingen :
UGent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit Diergeneeskunde
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Global Campus in Zuid-Korea

Nieuwe inschrijvingen (enkel bachelorstudenten) :
UGent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit Diergeneeskunde
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Global Campus in Zuid-Korea

Nieuwe inschrijvingen (enkel masterstudenten) :
UGent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit Diergeneeskunde
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Global Campus in Zuid-Korea

Nieuwe inschrijvingen in bacheloropleidingen en schakelprogramma's :
UGent
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de archeologie
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting Arabistiek en islamkunde
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting China (China-traject)
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting China (UGent-traject)
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting India
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen, afstudeerrichting Japan
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de geschiedenis
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Schakelprogramma tot Master of Arts in het tolken (meer dan 2 talen), Master of Arts in het vertalen (meer dan 2 talen) en Master of Arts in de meertalige communicatie (meer dan 2 talen)
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Schakelprogramma tot Master of Arts in African Studies
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Schakelprogramma tot Master of Arts in gender en diversiteit
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de kunstwetenschappen
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Schakelprogramma tot Master of Arts in de geschiedenis
• Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Schakelprogramma tot Master of Arts in de taal- en letterkunde
• Faculteit Rechtsgeleerdheid • Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen
• Faculteit Rechtsgeleerdheid • Bachelor of Laws in de rechten
• Faculteit Rechtsgeleerdheid • Schakelprogramma tot Master of Laws in de rechten
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de biochemie en de biotechnologie
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de biologie
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de chemie
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de fysica en de sterrenkunde
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de geografie en de geomatica
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de geologie
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de informatica
• Faculteit Wetenschappen • Bachelor of Science in de wiskunde
• Faculteit Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in Biochemistry and Biotechnology
• Faculteit Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in Bioinformatics
• Faculteit Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de geografie
• Faculteit Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde
• Faculteit Wetenschappen • Schakelprogramma tot International Master of Science in Marine Biological Resources
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Bachelor of Science in de geneeskunde
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Bachelor of Science in de tandheelkunde
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de gezondheidsbevordering
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in het management en het beleid van de gezondheidszorg
• Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de industriele wetenschappen (campus Kortrijk)
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de industriele wetenschappen: industrieel ontwerpen (campus Kortrijk)
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de industriele wetenschappen
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de industriele wetenschappen, afstudeerrichting bouwkunde
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de industriele wetenschappen, afstudeerrichting chemie
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de industriele wetenschappen, afstudeerrichting elektronica-ICT
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: elektronica-ICT (campus Kortrijk)
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: elektromechanica (campus Kortrijk)
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: elektrotechniek (campus Kortrijk)
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: industrieel ontwerpen (campus Kortrijk)
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: bouwkunde
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: chemie
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: elektronica-ICT
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: elektromechanica
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: elektrotechniek
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: informatica
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: landmeten
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Engineering Physics
• Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur • Schakelprogramma tot Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek management
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Bachelor of Science in de handelswetenschappen
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Bachelor of Science in de economische wetenschappen, in de toegepaste economische wetenschappen en handelsingenieur
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Bachelor of Science handelsingenieur
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Schakelprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Schakelprogramma tot Master of Science in de handelswetenschappen
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Schakelprogramma tot Master of Science in Business Economics
• Faculteit Economie en Bedrijfskunde • Schakelprogramma tot Master of Science in de economische wetenschappen en tot Master of Science in Economics
• Faculteit Diergeneeskunde • Bachelor of Science in de diergeneeskunde
• Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen • Bachelor of Science in de pedagogische wetenschappen
• Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen • Bachelor of Science in de psychologie
• Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de pedagogische wetenschappen
• Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de psychologie
• Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in het sociaal werk
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Bachelor of Science in de bio-industriele wetenschappen (campus Kortrijk)
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Bachelor of Science in de industriele wetenschappen (campus Kortrijk)
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Bachelor of Science in de biowetenschappen
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: biochemie (campus Kortrijk)
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: milieukunde (campus Kortrijk)
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriele wetenschappen: biochemie
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde
• Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
• Faculteit Farmaceutische Wetenschappen • Bachelor of Science in de farmaceutische wetenschappen
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Bachelor of Science in de communicatiewetenschappen
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Bachelor of Science in de sociologie
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in Conflict and Development
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in Conflict and Development Studies
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de communicatiewetenschappen
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de EU-Studies
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de politieke wetenschappen
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de sociologie
• Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen • Schakelprogramma tot Master of Science in de sociologie en tot Master of Science in Sociology
• Global Campus in Zuid-Korea • Joint Section Bachelor of Science in Environmental Technology, Food Technology and Molecular Biotechnology

Herinschrijvingen :
UGent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit Diergeneeskunde
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Global Campus in Zuid-Korea

Alle inschrijvingen :
UGent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit Diergeneeskunde
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Global Campus in Zuid-Korea